[Photo] ONEUS nổi bật đến ghi hình chương trình Show! Champion

Ngày 2/6, ONEUS đã đến để ghi hình cho chương trình 'Show! Champion' tại MBC Dream Center, Gyeonggi-do. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại trước đài truyền hình.
▲Nguồn:© News1