2PM công bố video trailer cá nhân cho album mới 'MUST'

Ngày 12/5, 2PM đã lần lượt công bố video trailer cá nhân của album mới 'Must' phát hành vào ngày 28/6 trên kênh SNS chính thức.

▲Nguồn:JYP Entertainment