Album mới 'riBBon' của BamBam đứng No.1 trên các BXH của iTunes

Solo album đầu tay của BamBam mang tên 'riBBon' đã đạt No.1 BXH real-time trên trang nhạc trực tuyến Genie. Ngoài ra, album này còn dẫn đầu BXH Top Album tại 34 khu vực và dẫn đầu BXH Top songs của 29 khu vực trên iTunes.

▲Nguồn:ABYSS Company