BraveGirls được chọn làm người mẫu cho thương hiệu 'BARREL'

Bộ ảnh họa báo mới của BraveGirls đã được công bố và đang thu hút sự chú ý khi nhóm được lựa chọn làm người mẫu cho thương hiệu thể thao BARREL.▲Nguồn:BARREL

www.getbarrel.com