Sana (TWICE) đá chiếc ruy băng rơi của Jihyo (TWICE)

Xuất hiện trong chương trình KBS2 'Music Bank', hình ảnh thành viên Sana (TWICE) đá dây ruy băng rơi xuống sân khấu của Jihyo được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.
▲Nguồn:KBS2 'Music Bank'

www.kbs.co.kr/2tv/enter/musicbank