Woo Yeon, Nana (woo!ah!) mắc lỗi phần mở màn

Xuất hiện trong chương trình SBS 'Inkigago', hình ảnh thành viên Woo Yeon và Nana (woo!ah!) mắc lỗi ở phần mở màn được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.


 ▲Nguồn:SBS 'Inkikayo'

https://programs.sbs.co.kr/enter/gayo