LOONA comeback với đầy đủ đội hình sau hơn 2 năm Ha Seul nghỉ ngơi

Ngày 28/6, showcase kỷ niệm phát hành mini album vol.4 '&' của LOONA đã được phát sóng trực tuyến. Trong đợt hoạt động lần này, thành viên Ha Seul đã hồi phục sức khỏe và tham gia sau hơn 2 năm nghỉ ngơi.

▲Nguồn: Blockberry Creative