Cách khởi động chơi 'kéo búa bao' cute của Miya (GWSN)

Xuất hiện trong chương trình MBC M 'SHOW CHAMPION Behind', hình ảnh thành viên Miya (GWSN) chơi 'kéo búa bao' được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:MBC M 'SHOW CHAMPION Behind'

www.mbcplus.com/web/program/contentList.do?programInfoSeq=66