[Photo] OMEGA X tham dự showcase chính thức debut

Ngày 30/6, nhóm nhạc thần tượng mới mang tên 'OMEGA X' đã tổ chức showcase cho mini album debut VAMOS tại Đại học Sejong, quận Gwangjin, Seoul. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại sự kiện.▲Nguồn:© News1