Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album của các nhóm nhạc nữ K-Pop đến tháng 7/2015

Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album của các nhóm nhạc nữ K-Pop tính đến tháng 7 năm 2015 được fan tổng hợp và đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Là nhóm nhạc mới nhưng Red Velvet cũng tuyệt vời đấy chứ!!!
- Red Velvet nhanh nhanh quay trở lại thì thích quá!!!
- Tiếc cho vị trí số 1 của A pink quá!!
- Nghe nói có nghi ngờ về việc gian lận bán đĩa trong Top 5...!

No.1 PARTY (SNSD) 32,7** album

 

  

No.2  Pink MEMORY (A pink) 32,4** album

 

 
No.3  Ice Cream Cake (Red Velvet) 17,1** album
 
 
No.4 Heart Attack (AOA) 17,0** album
 

 

No.5  Love (Girl's Day) 12,2** album

 

▲Nguồn: SM Entertainment(www.smtown.com

CUBE Entertainment(www.a-cube.co.kr

FNC Entertainment (www.fncent.com

DreamT Entertainment(www.dreamteaent.co.kr