[Photo] A pink dễ thương đi tổng duyệt chương trình

Ngày 31, nhóm A pink đã đến đài truyền hình để tổng duyệt cho chương trình KBS2 'Music Bank'. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.


▲Nguồn: News1