Hình ảnh xem giờ đáng yêu của B.I và Bobby (iKON)

Dựa theo quy luật của mặt trời để đoán biết thời gian, hình ảnh đáng yêu của thành viên B.I và Bobby đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Phản ứng của cư dân mạng khi xem những hình ảnh này như:
- Cái này là lúc làm chương trình SHOW ME THE MONEY phải không? Lần đầu tiên mới thấy!
- Thế thì đã xem được giờ chưa kkk?
- B.I bắt chước theo Bobby trông dễ thương quá!
- Xin chúc mừng, cuối cùng thì tháng iKON 9 cũng debut!'.


▲Nguồn: Cộng đồng online