Bảng xếp hạng lượng fan theo dõi trên Instagram của idol K-Pop (tháng 6/2015)

Cộng đồng mạng Hàn Quốc đã thống kê và đưa ra bảng xếp hạng lượng fan theo dõi trên Instagram của các idol tính đến tháng 6 năm 2015, điều này đang gây được nhiều sự chú ý của fan K-Pop.

Một số bình luận của netizen Hàn về vấn đề này như:
- Đúng là G-DRAGON vô đối!!!!
- Top 5 thì có đến 3 thành viên EXO!!! Tuyệt!!!
- SUPER JUNIOR mà lại vị trí thứ 7 sao ???

【Bảng xếp hạng lượng fan theo dõi trên Instagram của idol K-Pop】

(tháng 6/2015) 

 

No. 1 G-DRAGON(BIGBANG) ‐ 4.760.000 người

 


No. 2 Chanyeol(EXO) ‐ 4.360.000 người

 


No. 3 Teayeon(SNSD) - 4.230.000 người

 

 

No. 4 SeHun(EXO) - 4.000.000 người

 


No. 5 Beakhyun(EXO) - 3.750.000 người

 

 

No. 6 TAO (EXO) - 3.410.000 người

 

 

No. 7 Donghae(SUPER JUNIOR) - 2.680.000 người

 

 
No. 8 Dara(2NE1) - 2.647.000 người
 

 

No. 9 SOL(BIGBANG) - 2.643.000 người

 

 
No. 10 Lay(EXO) - 2.620.000 người
 

 
No. 11 Heechul(SUPER JUNIOR) - 2.470.000 người
 
 
No. 12 CL(2NE1) - 2.400.000 người
 
 
No. 13 Yuri(SNSD) - 2.360.000 người

 
No. 14 HuynA(4minute) - 2.340.000 người

 
No. 15 Amber(f(x)) - 2.210.000 người

 
No. 16 Sunny(SNSD) - 2.200.000 người

 
No. 17 V.I(BIGBANG) - 2.160.000 người

 
No. 18 Hyoyeon(SNSD) - 2.130.000 người

 
No. 19 Key(SHINee) - 2.100.000 người

 
No. 20 Sooyoung(SNSD) - 2.020.000 người


▲Nguồn: Instagram G-DRAGON(https://instagram.com/xxxibgdrgn
 Instagram Chanyeol(https://instagram.com/real__pcy
 Instagram Teayeon(https://instagram.com/taeyeon_ss
 Instagram SeHun(https://instagram.com/oohsehun
 Instagram Beakhyun(https://instagram.com/baekhyunee_exo
  Instagram TAO(https://instagram.com/hztttao
 Instagram Donghae(https://instagram.com/leedonghae
 Instagram Dara(https://instagram.com/daraxxi
 Instagram SOL(https://instagram.com/__youngbae__
 Instagram Lay(https://instagram.com/zyxzjs
 Instagram Heechul(https://instagram.com/kimheenim
 Instagram CL(https://instagram.com/chaelincl
 Instagram Yuri(https://instagram.com/yulyulk
 Instagram HuynA(https://instagram.com/hyunah_aa
 Instagram Amber(https://instagram.com/ajol_llama
 Instagram Sunny(https://instagram.com/svnnynight
 Instagram V.I(https://instagram.com/seungriseyo
 Instagram Hyoyeon(https://instagram.com/watasiwahyo
 Instagram Key(https://instagram.com/bumkeyk
 Instagram Sooyoung(https://instagram.com/hotsootuff