[Photos] Hình ảnh biểu diễn của nhóm EXO và 'god' <2>

Ngày 15 vừa qua, tại sân vận động World Cup, Seoul đã diễn ra chương trình 'I am Korea' nhằm chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng Hàn Quốc, hay còn gọi là ngày lễ Quang Phục. Hình ảnh biểu diễn của EXO và nhóm 'god'.


 
▲Nguồn: News1