Lý do nữ idol K-Pop không bao giờ tăng cân phiên bản Ha Young (A pink)

Hình ảnh ăn uống của thành viên Ha Young (A pink) được đưa ra cùng chủ đề lý do các nữ K-Pop không bao giờ tăng cân đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Thói quen ăn uống của mấy người gầy đây mà!!
- Cái này gọi là ăn sao!? ㅋㅋㅋ
- Cái này là đang giả vờ ăn ㅋㅋㅋ
- Ăn giống chuột hamster ㅋㅋㅋ

 
▲Nguồn: MBC every1 'A pink's SHOWTIME'