[Photos] BTS biểu diễn tại '2015 Asia Song Festival in Busan'

Ngày 11 vừa qua, nhóm BTS đã có phần biểu diễn trong chương trình '2015 Asia Song Festival' tại Busan. Hình ảnh của nhóm được ghi lại tại chương trình. 

▲Nguồn: News1