Ảnh ghép so sánh kiểu make-up của Irene (Red Velvet) trong quá khứ và hiện tại

Ảnh ghép hình quá khứ với hình ảnh kiểu make-up gần đây của trưởng nhóm Red Velvet - thành viên Irene được fan đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Có thể gọi là so sánh make-up năm 2008 và 2015 kkk..
- Hình này có thể cho thấy vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo của Irene, phản bác lại mấy cái tin đồn thẩm mỹ!!!
- Sức mạnh vô biên của make-up kkkk....

 
▲Nguồn: Cộng đồng online