Thành viên đặc biệt thứ 7 của A pink

Hình ảnh nhóm A pink tổng duyệt trên sân khấu với anh chàng quản lý dễ thương nhảy giỏi đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Anh quản lý này nổi bật nhất trên sân khấu rồi còn gì kkk...
- Chắc Eun-ji bận quay phim nên không đến được. Anh quản lý nhảy thay cho đây mà kkk...
- Anh này nhảy cũng được đấy chứ kkk...được cái nhiệt tình kkk....
▲Nguồn: Cộng đồng online