[Photos] TWICE đi tổng duyệt chương trình

Sáng ngày 13/11, nhóm TWICE có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’ tại đài truyền hình. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.


 

▲Nguồn: News1