Hình profile của các thành viên Red Velvet trên UFO TOWN

Tổng hợp hình ảnh của các thành viên Red Velvet trên 'UFO TOWN' (Website nơi fan và idol giao lưu bằng tin nhắn điện thoại) đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Irene vẫn dùng hình cũ đó à, lâu lắm rồi à!!!
- Hình đen trắng của Seulgi nhìn hơi sợ sợ kkk...
- Trong nhóm có lẽ Joy là khả năng tự sướng đẹp nhất!!!

↓Joy

 

 


 

 

 

 

 
 

↓Seulgi
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓Wendy

 


 


 

 

 
 

↓Yeri


 

 

 

 

 

 

↓Irene vẫn là hình này?!

 

 
↓Irene không phải là hình tự sướng mà là được cắt ra từ hình bìa album
 
 
▲Nguồn: Cộng đồng online
UFO TOWN(www.ufotown.com
SM Entertainment(www.smtown.com