[Photos] EXID làm bầu không khí 'Thank You Festival' thêm sôi động hơn

Ngày 18/6 vừa qua, nhóm EXID đã tham gia biểu diễn tại chương trình MBC 'Thank You Festival'. Hình ảnh biểu diễn sôi động của nhóm được ghi lại tại chương trình. ▲Nguồn: News1