[Photos] Seventeen thu hút, biểu diễn sôi động tại 'Thank You Festival'

Ngày 18/6 vừa qua, nhóm Seventeen đã tham gia biểu diễn tại chương trình MBC 'Thank You Festival'. Hình ảnh các thành viên của nhóm biểu diễn biểu diễn hết mình được ghi lại tại chương trình.


 ▲Nguồn: News1