Ảnh quảng cáo của Seolhyun (AOA) nhưng lại nhìn ra Jiyeon (T-ara) ?!!!

Ảnh quảng cáo của cô nàng Seolhyun (AOA) cho thương hiệu bia KLOUD khi treo ngoài trời nhìn góc nghiêng được cho là quá giống cô nàng Jiyeon (T-ara) được ghi lại và đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Nói mới để ý nhìn cũng giống đấy!!!!
- Hai người này nghĩ chẩng bao giờ có bài báo nói hai người giống nhau thế mà giờ có rồi ㅋㅋㅋㅋ
- Nói giống thì cũng không giống lắm?!!!!

 
(+)Ảnh quảng cáo 
 
 
▲Nguồn: Cộng đồng online
KLOUD(www.kloudbeer.com