Quảng cáo tràn ngập khắp đường phố Thái Lan của nhóm GOT7

Những hình ảnh quảng cáo của nhóm GOT7 tràn ngập khắp nơi trên đường phố Thái Lan cho thấy mức độ yêu thích của nhóm tại đây đươc đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Là quảng cáo Cocacola của GOT7 đây, đẹp trai quá!!!!
- GOT7 nổi tiếng ở Thái Lan là đương nhiên nhưng đến mức độ thế này thì bất ngò quá!!!
- Có Bam Bam là người Thái nên nhóm nổi tiếng thế này chăng!!!!?▲Nguồn: Cộng đồng online