3 nhóm nhạc nữ idol K-Pop sẽ thế nào trước lời nguyền 7 năm sắp tới?!

Trong thời gian tới đây 3 nhóm nhạc nữ idol K-Pop là Rainbow, SISTAR và After School sẽ cùng hết hạn hợp đồng với công ty quản lý. Vì thế số phận sau này của của 3 nhóm nhạc này luôn khiến người hâm mộ quan tâm, sẽ tiếp tục hoạt động hay nhóm sẽ giải thể để các thành viên theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật riêng. Thông tin về thời gian hết hạn hợp đồng của cả ba được tổng hợp và đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Rainbow giải thể là cái chắc!!!!
- SISTAR mới đó mà đã 7 năm rồi sao??? Nhóm nắm phần chắc hoạt động tiếp!!!!
- After School cũng có thể sẽ tan rã, hay để lại nhóm Orange Caramel?!!!

↓Rainbow (Tháng 11 hết hợp đồng)

 

 

↓SISTAR(Đầu năm sau hết hợp đồng)

 

 

↓After School

(Các thành viên có thời gian hết hạn hợp đồng khác nhau nhưng

đầu năm sau tất cả các thành viên sẽ hết hạn họp đồng)

 

 

▲Nguồn: Website Rainbow 

http://rainbow.dspmedia.co.kr

Twitter SISTAR(https://twitter.com/sistarsistar

Facebook After School(www.facebook.com/pledisAS