Fan xót xa nhìn Yuju và Umji (G-FRIEND) té ngã liên tục vì sân khấu trơn

Tại một sự kiện diễn ra mới đây có sự tham gia biểu diễn của nhóm G-FRIEND, do sân khấu quá trơn nên khiến hai thành viên Yuju và Umji bị ngã liên tục và ngã rất đau được ghi lại và đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Ôi, nhìn mà xót xa luôn, ngã cú nào đau cú đó luôn!!
- Hôm đó mưa lắm, lau liên tục nhưng cũng không có tác dụng gì cả!!
- Vũ đạo của nhóm vốn đã khó rồi lại thêm sân khấu thế này rất nguy hiểm, nhìn mà đau thay luôn!!!
Nguồn: Cộng đồng online