[Photos] Seolhyun (AOA) xuất hiện đẳng cấp, cá tính tại sự kiện của VALENTINO

[Photos] Seolhyun (AOA) xuất hiện đẳng cấp, cá tính tại sự kiện của VALENTINO


Nguồn: News1