[Photos] EXID đầy đủ 5 thành viên xuất hiện tại sân bay

Ngày 7, nhóm EXID đã lên đường đến Singapore tham gia chương trình '2018 Hallyu Pop Fest’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại tại sân bay Incheon.
Nguồn: News1