[Photos] ITZY xinh tươi, thu hút đi tổng duyệt chương trình

Ngày 28, nhóm ITZY đã xuất hiện tại buổi tổng duyệt chương trình Mnet 'M Countdown'. Hình ảnh của nhóm được ghi lại tại đài truyền hình.


Nguồn: News1