[Photos] TXT hào hứng đi tổng duyệt chương trình

Ngày 15, nhóm TXT đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.

Nguồn: News1