[Photo] Soojung (Lovelyz) đáng yêu, nổi bật tham dự 'Fact iN Star'

Ngày 25, thành viên Soojung (Lovelyz) đã tham dự chương trình tbs Fact iN Star diễn ra tại Open Studio, Seoul. Hình ảnh của cô nàng được ghi lại tại chương trình.

▲Nguồn:News1