Sandara Park phong cách, nổi bật tham dự ghi hình cho 'Video Star'

Ngày 17/9, ca sĩ Sandara Park đã tham dự buổi ghi hình cho chương trình MBC Every 1 'Video Star' được tổ chức tại Trung tâm MBC, Ilsan.

▲Nguồn: News1