Lovelyz công bố ảnh concept thứ hai cho concert trực tuyến 'Deep Forest'

Thông qua SNS chính thức, Woollim Entertainment đã công bố ảnh poster thứ hai của concert cá nhân 'Deep Forest' của Lovelyz.

Nếu như các bạn có thể thấy được hình ảnh mê hoặc của Lovelyz thông qua poster đợt 1, Lovelyz đang làm tăng sự kỳ vọng về concert khi mang đến sức hút vừa tươi sáng vừa rực rỡ với bầu không khí hoàn toàn trái ngược với trước đó.

'Deep Forest' sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 3 giờ chiều ngày 18. Ở nước ngoài, họ sẽ tiến hành các buổi biểu diễn trực tuyến thông qua 'MMT Live' được vận hành bởi My Music Tape.


▲Nguồn:Woollim Entertainment