Arin (Oh My Girl) tự nhiên, xinh đẹp trong họa báo mới

Arin (Oh My Girl) đã thể hiện nhiều phong cách thời trang đa dạng thông qua ảnh họa báo của tạp chí 1st Look.

▲Nguồn:1st Look