BTOB thành lập nhóm nhỏ mới 'BTOB 4U'

Ngày 27/10, Cube Entertainment đã công bố tên unit mới của BTOB mang tên BTOB 4U.

Trong đoạn video, Seo Eun Kwang, Lee Min Hyuk, Lee Chang Sub, Peniel đã gửi lời chào đến các bạn Melody và thông báo về hoạt động tích cực khi phát hành tên nhóm nhỏ mới BTOB BTOB 4U.

BTOB 4U là tên nhóm được chọn sau khi nhận được sự ủng hộ của Melody, mang ý nghĩa "4 thành viên đã kết hợp lại" và "Vì các bạn".


▲Nguồn:CUBE Entertainment