Kiểu makeup lạ mắt, nổi bật của Sowon (G-FRIEND)

Xuất hiện trong chương trình SBS MTV 'THE SHOW', hình ảnh thành viên Sowon (G-FRIEND) với kiểu makeup đặc biệt được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:SBS MTV 'THE SHOW'

https://programs.sbs.co.kr/mtv/theshow