GHOST9 xác nhận comeback vào tháng 12

Maroo Entertainment cho biết: "GHOST9 đã xác nhận comeback vào giữa tháng 12 và album debut 'PRE EPISODE 1 : DOOR' sẽ mang đến những câu chuyện mới mẻ của GHOST9".

▲Nguồn:MAROO