Đoạn killing part xuất sắc, xinh đẹp của Sora (woo!ah)

Xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, đoạn clip ghi lại đoạn killing part của thành viên Sora (woo!ah!) được đưa ra đang gây được sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.
▲Nguồn:SBS MTV 'THE SHOW'

https://programs.sbs.co.kr/mtv/theshow

KBS2 'Music Bank'

www.kbs.co.kr/2tv/enter/musicbank

SBS 'Inkikayo'(http://tv.sbs.co.kr/gayo