BTOB công bố poster cho concert online sắp tới

Ngày 10/12, thông qua kênh SNS chính thức của BTOB, Cube Entertainment đã công bố poster teaser của concert online "2021 BTOB 4U Online Concert INSIDE".

▲Nguồn:CUBE Entertainment