Concert chung của Big Hit Entertaiment thành công rực rỡ

Ngày 31/12/2020, 2021 NEW YEAR'S EVE LIVE Presented by Weverse đã được tổ chức trực tuyến và có sự tham gia của các nghệ sĩ của Big Hit Label như G-FRIEND, NU'EST, ENHYPEN cũng tham gia.

▲Nguồn:Big Hit Labels