MINZY cá tính nổi bật trong họa báo mới

Mới đây, ca sĩ MINZY đã xuất hiện trong tạp chí 'Pilates S' số tháng 1 và ảnh họa báo mang concept New Challenge Accepted Beyond the Border đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.
▲Nguồn:Pilates S

www.joins.com/Media/List.aspx?mseq=217