Remi (Cherry Bullet) tóc ngắn cute đốn tim fan

Xuất hiện trong chương trình Mnet 'M Countdown', hình ảnh thành viên Remi (Cherry Bullet) mới cắt tóc ngắn được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:Mnet 'M Countdown'

https://mcountdown.genie.co.kr