Rosé (BLACK PINK) sẽ phát hành ca khúc solo tại concert 'The Show'

Ca khúc solo của Rosé (BLACK PINK) sẽ được công bố bất ngờ tại concert đầu tiên The Show của BLACK PINK được tổ chức vào ngày 31.

▲Nguồn:YG Entertainment