Dong Heon, Ho Young (VERIVERY) công bố ảnh concept mới cho single sắp tới

Ngày 23/2, thông qua SNS chính thức, VERIVERY đã công bố phiên bản B ảnh chính thức của Dong Heon và Ho Young cho single 'SERIES 'O' [ROUND1:HALL]' sẽ được phát hành vào ngày 2/3.

▲Nguồn:Jellyfish Entertainment