Sunmi tổ chức showcase phát hành single 'TAIL'

Ngày 23/2, ca sĩ Sunmi đã tổ chức một showcase trực tuyến kỷ niệm phát hành digital single 'TAIL'.

▲Nguồn:ABYSS COMPANY