Juyeon, Hyun Jae (THE BOYZ) nam tính, điển trai trong họa báo mới

Trong tạp chí allure Korea số tháng 3 được công bố vào ngày 2/3, thành viên Juyeon và Hyun Jae (The Boyz) đã cho thấy hình ảnh họa báo với concept táo bạo và khác biệt thông qua nail art với nhiều màu sắc đa dạng.

▲Nguồn:Allure Korea