Pentegon công bố ảnh concept cho album 'LOVE or TAKE'

Ngày 3/3, thông qua kênh SNS chính thức của Pentagon, Cube Entertainment đã công bố hình ảnh concept đầu tiên của mini album vol.11 'LOVE or TAKE' sẽ được phát hành vào ngày 15/3.

▲Nguồn:CUBE Entertainment