Hani (EXID), Lim Na Young (I.O.I) rực rỡ, xinh đẹp trong họa báo mới

Ngày 8/3, tạp chí 1st Look đã công bố ảnh họa báo mang cảm giác mùa xuân của Hani (EXID) và Lim Na Young (I.O.I).

▲Nguồn:1st Look