JB (GOT7) nam tính, mạnh mẽ trong họa báo mới

Xuất hiện trong tạp chí ARENA HOMME+, ảnh họa báo mang bầu không khí mạnh mẽ được chụp tại hồ bơi của JB (GOT7) đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.
▲Nguồn:ARENA HOMME+

www.arenakorea.com