Arin (OH MY GIRL) cute, đáng yêu trong họa báo mới

Nhãn hiệu đồ lót BYC mới đây đã công bố ảnh họa báo 2021 SS cùng với model độc quyền Arin (OH MY GIRL).

 ▲Nguồn: BYC

www.byc.co.kr